198149414551506150114521443143326514531479

 

2018-07-20 14:10:38
Prezes Zarządu Fundacji  W TROSCE O ŻYCIE ogłasza
nabór   kandydatów na stanowiska opiekunów świadczącego usługi opiekuńcze
w Projekcie „Dziennym Domu Pobytu w gminie Tyrawa Wołoska”

w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,  którego Beneficjentem jest Fundacja W TROSCE O ŻYCIE
1. Opis naboru:
Przedmiotem naboru jest pełnienie w okresie od podpisania umowy tj. 01.08.2018 r.
do 31.12.2020 r. obowiązków opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu” w Tyrawie Wołoskiej.
 
  Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-07-20 14:06:30
Fundacja
W TROSCE O ŻYCIE

ogłasza nabór do projektu pn.
 „Dzienny Dom Pobytu w gminie Tyrawa Wołoska”
 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata
2014-2020, Działanie nr 8.3

Przyjmowanie zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych 
w godzinach od 9:00 do 14:00 - do  dnia 26.07.2017
w siedzibie Fundacji – Brzozów, ul. Rynek 6A
lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,
Tyrawa Wołoska 175
lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja W TROSCE O ŻYCIE,
36-200 Brzozów, ul. Rynek 6A
  lub faksem na numer 134343122
 lub skanem pocztą elektroniczną na adres: fundacjabrzozow@op.pl

Uczestnicy projektu będą objęci bezpłatnymi usługami opiekuńczymi w postaci dziennego domu pobytu, w tym udziałem
w życiu kulturalnym oraz poradnictwem specjalistycznym.

Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku
dla 24 osób w okresie 01.08.2018 r. – 31.12.2020 r.

Realizator projektu zapewnia całodzienne wyżywienie oraz transport.
W projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia łącznie poniższe zapisy:
1. Zamieszkuje na terenie miasta lub gminy Tyrawa Wołoska.
2. Złożyła we wskazanym terminie wymaganych dokumenty rekrutacyjne
3. Jest osobą w wieku poprodukcyjnym (60+), która równocześnie jest:
a) osobą niesamodzielną ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
lub
b) jest osobą niesamodzielną poniżej 60 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
4. Deklaruje wniesienie częściowej odpłatności w przypadku gdy jej dochód przekracza 150% wł. kryterium dochodowego pomocy społ.(Ust.z 12.03.2004), za realizowane usługi.
Szczegółowy opis planowanego wsparcia oraz regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się w siedzibie Fundacji ( Brzozów, ul. Rynek 6A) i na stronie:  www.wtrosce.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 886277744
.
 
Załączniki


Opis
Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa DDP w gminie Tyrawa Wołoska z 29.06.2018r..pdf pobierz
załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc pobierz
załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie.doc pobierz
załącznik nr 3 - Oświadczenie o hospitalizacji.doc pobierz
załącznik nr 4 - Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia.doc pobierz
załącznik nr 5 - Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ.doc pobierz
załącznik nr 6 Deklaracja udziału w Projekcie.doc pobierz
załącznik nr 7 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc pobierz
załącznik nr 8 - Zobowiązanie rodziny do współpracy przy organizacji transportu.doc pobierz
załącznik nr 9- Umowa Uczestnictwa w projekcie - Wzór.doc pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-07-03 14:58:46
Załączniki


Opis
Barszcz Sosnowskiego - Broszura.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-06-18 13:39:58
W dniu 4 lipca 2018 odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 65. Wszelkie inforamcje dotyczące badań znajdują się na poniższym plakacie.
2018-05-30 09:27:51
W dniu 25 maja 2018 r. o godz. 18.00 w Tyrawie Wołoskiej, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, miało miejsce uroczyste przekazania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska sprzętu ratownictwa medycznego, tj. toreb medycznych PSP R-1, OSP R-1 oraz desek ortopedycznych, zakupionych przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym  oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Powyższy sprzęt przekazano jednostkom OSP z Tyrawy Wołoskiej, Hołuczkowa, Rakowej i Siemuszowej, w imieniu których odbioru dokonali członkowie Zarządu poszczególnych jednostek, natomiast przekazania  dokonał Wójt Gminy Tyrawa Wołoska inż. Jan Chowaniec. W przekazaniu sprzętu, oprócz przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP, udział wzięli druh Grzegorz Jasiński – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Tyrawie Wołoskiej oraz druh Jerzy Wołoszyn – Komendant Gminny OSP w Tyrawie Wołoskiej.
Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa podkarpackiego do składania wniosków w ramach III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” .
Gmina Tyrawa Wołoska  złożyła wniosek na dotację zakupu m.in. zestawów medycznych PSP -R1, OSP R-1, desek ortopedycznych oraz innego sprzętu. W dniu 14 marca 2018 r. została podpisana w Rzeszowie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Tyrawa Wołoska zakupiła sprzęt ratownictwa medycznego na łączną kwotę  10.730,01 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 10.622,71 zł, natomiast wkład własny gminy Tyrawa Wołoska do projektu to kwota 107,30 zł .

 
2018-05-28 11:26:17
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
 
 
       Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją RZ.RET.070.3.3.2018.AS z dnia 20.04.2018r ogłoszoną w dniu 25.05.2018r. zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na okres 3 lat.
 
Taryfa wchodzi w życie z dniem  01 czerwca 2018r.  W okresie od 01 czerwca 2018r.        do 01 czerwca 2021r. obowiązywać będą nowe ceny za 1 m³ dostarczonej wody oraz 1 m³ odprowadzanych ścieków:
- dla mieszkańców:
  • Cena za 1 m³ dostarczonej wody ulega podwyższeniu z 4,50 zł netto do 4,70 netto
  • Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków ulega podwyższeniu z 4,90 zł netto do 5,10 zł netto
- dla przedsiębiorców:
  • Cena za 1 m³ dostarczonej wody ulega podwyższeniu z 4,50 zł netto do 4,70 netto
  • Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków ulega podwyższeniu z 5,10 zł netto do 5,30 zł netto
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- na okres 3 lat oraz decyzja zatwierdzająca powyższą taryfę umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.tyrawa.pl.
 
                                                       Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec
 
Załączniki


Opis
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc grudzień 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Nowe
2018-11-28 09:45:35
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
INFORMUJE, ŻE PRZYJMOWANIE STRON W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH ODBYWA SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY
W GODZINACH OD 14.00 DO 15.30
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM
POD NR TEL. 13 46 56 931

 

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA, 35-535 TYRAWA WOŁOSKA 175, TEL. (013) 46 56 931, FAX. (013) 46 56 924, E-MAIL: URZAD@TYRAWA.PL
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]