Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Telefony:
Kierownik GOPS: 13 46 56 939
Pomoc Społeczna: 13 46 56 925
Świadczenia Rodzinne: 13 46 56 928
Asystent Rodziny: 13 46 56 927
Główna Księgowa: 13 46 56 920

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

Poniedziałek od godz. 7.30 do 18.00
Wtorek od godz. 7.30 do 15.30
Środa od godz. 7.30 do 15.30
Czwartek od godz. 7.30 do 15.30
Piętek od godz. 7.30 do 13.00

Kierownik Ośrodka przyjmuje strony codziennie
w godz. od 9.00 do 13.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej

Godziny pracy Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy MRÓWKA

od poniedziałku do piątku od godz. 11.30 do 15.30

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność