W 2022 r. Gmina Tyrawa Wołoska otrzymała dofinansowanie na przebudowę pomieszczeń gminnego ośrodka kultury na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej.

Realizacja zadania umożliwi podniesienie standardów działalności kulturalnej w miejscowości Tyrawa Wołoska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność