W 2022 r. Gmina Tyrawa Wołoska po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HOŁUCZKOWIE. Jest to kolejny etap inwestycji rozpoczętej w 2019 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie to zadanie realizowane w roku 2021 jako kolejny etap inwestycji rozpoczętej w roku 2019. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie. Jest to jedyny obiekt w tej miejscowości, w którym może być realizowana działalność kulturalna. Zadanie ujęte w projekcie umożliwi podniesienie standardów działalności kulturalnej w miejscowości Hołuczków. Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz podstawowych standardów w budynku Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie. Budynek będzie przeznaczony na działalność kulturalną zarówno mieszkańców wsi Hołuczków jak również całej gminy Tyrawa Wołoska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie to zadanie realizowane w roku 2019. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie. Jest to jedyny obiekt w tej miejscowości, w którym może być realizowana działalność kulturalna. Zadanie ujęte w projekcie umożliwi podniesienie standardów działalności kulturalnej w miejscowości Hołuczków. Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz podstawowych standardów w budynku Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie. Budynek będzie przeznaczony na działalność kulturalną zarówno mieszkańców wsi Hołuczków jak również całej gminy Tyrawa Wołoska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność