Menu Zamknij

Kontakt

Udostępnij

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel. (013) 4656931 fax. (013) 4656924
 e-mail: urzad@tyrawa.pl

Referaty:

Wójt Gminy 13 46 56 932
Zastępca Wójta
13 46 56 922
 Sekretarz Gminy
13 46 56 933
 Skarbnik Gminy
13 46 56 930
 Inspektor Obrona Cywilna
13 46 56 937
Podatki i Opłaty Lokalne
13 46 56 934
Sekretariat, RG, Archiwum 13 46 56 931
Księgowość
13 46 56 923
Ochrona środowiska
13 46 56 929
Ds. geodezji
13 46 56 936
Kierownik USC, Ewidencja Ludności
13 46 56 921
Informatyk
13 46 56 935
   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Gops: 13 46 56 939
Pomoc Społeczna: 13 46 56 925
Świadczenia Rodzinne i 500+: 13 46 56 928

Gminy Ośrodek Kultury

38-535 Tyrawa Wołoska 191
tel. fax. 13 4621250 email: gok@tyrawa.pl


Gminna Biblioteka Publiczna

38-535 Tyrawa Wołoska 191
tel.: (0-13) 462 11 16
 

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 138
tel.: (0-13) 462 11 32
e-mail: zeas1@tyrawa.pl