OGŁOSZENIE:

Gminna Biblioteka Publiczna w Tyrawie Wołoskiej realizuje zadanie pn. „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz  usługi zdalnego dostępu do książek w formach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1.
w ramach NPRCz 2.0”

Kwota dofinansowania 2 500,00 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
 w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU:

Gminna Biblioteka w Tyrawie Wołoskiej jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

 

W ramach zadania zakupiono: sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz oprogramowanie a także urządzenie  wielofunkcyjne  .

 

Koszt ogółem zadania wynosił 33.300 zł., z tego 28.300 zł. dofinansowania  z Instytutu Książki.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność