Sesja nowo wybranej Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Postanowienie nr 169/2024

Komisarza Wyborczego w Krośnie II

z dnia 24.04.2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gminy

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688)

 

postanawiam

 

§1

Zwołać w dniu 6 maja 2024 r. o godzinie 16:00 sesję nowo wybranej Rady Gminy Tyrawa Wołoska w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska (świetlica “Mrówka”) z następującym porządkiem obrad:

a) wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą,

b) złożenia ślubowania przez radnych,

c) wybór przewodniczącego rady,

d) złożenie ślubowania przez wójta,

§2

Powierzyć prowadzenie pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy (miasta), do czasu wyboru przewodniczącego rady, najstarszemu wiekiem wybranemu radnemu,

§3

Zlecić powiadomienie o terminie zwołania pierwszej sesji: nowo wybranych radnych i wybranych: burmistrzów, wójtów, urzędującym: wójtom, burmistrzom.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Krośnie II

Janusz Zygmunt Kmiecik

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

06 maj 2024
Zakończone!

Czas

16:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność