Gmina Tyrawa Wołoska informuje, iż z rezerwy celowej budżetu państwa została przyznana dotacja na Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-17-062-097091 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr G 117405 w m. Hołuczków, gm. Tyrawa Wołoska, pow. sanocki, woj. podkarpackie”. Całkowita wartość: 83.640,00 zł z czego dotacja stanowi 80 % kosztów czyli 66.912,00 zł. Wykonanie projektu  budowlanego jest drugim etapem zadania, pierwszy etap został zakończony w 2020 roku wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Umocnienie osuwiska w Hołuczkowie ma na celu zabezpieczenie drogi gminnej publicznej  nr G 117405.

Przeszukuj stronę