URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel. (013) 4656931 fax. (013) 4656924
 e-mail: urzad@tyrawa.pl

Kierownik GOPS: 13 46 56 939
Pomoc Społeczna: 13 46 56 925
Świadczenia Rodzinne: 13 46 56 928

38-535 Tyrawa Wołoska 191
tel. fax. 13 46 21 250
email: gok@tyrawa.pl

38-535 Tyrawa Wołoska 191
tel.: (0-13) 462 12 16

38-535 Tyrawa Wołoska 138
tel.: (0-13) 462 12 22

 

Przeszukuj stronę