RUSZA REKRUTACJA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA ” MRÓWKA”.OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY PO FORMULARZE REKRUTACYJNE DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TYRAWIE WOŁOSKIEJ W GODZINACH PRACY OŚRODKA LUB POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ www.tyrawa.pl .

Dokumenty można składać osobiście od 9 października 2023r. do 13 październiak 2023r. w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem Epuap badź listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej 38-535 Tyrawa Wołsoka 175

Regulamin rekrutacji : rekrutacja regulamin Świetlica Mrówka

Załączniki:

Zał._1_Formularz_rekrutacyjny

Zał._2_oświadczenia_o_aktualności_kryteriów

Zał._3_deklaracja_uczestnictwa

Zał._4_ośw. aktualność_kryteriów_kwalifikacyjnych

Zał._6-_status UP_na dzień przystąpienia do projektu_TW

Zał._7oświadczenie_-_zgoda_na_wizerunek

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność