Podpisanie umowy na oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną w Tyrawie Wołoskiej

Wybudujemy oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną w Tyrawie Wołoskiej
Dnia 15.09.2023 r. została podpisana umowa z firmą Instalatorstwo Sp. z o.o. Bogdan Duplaga na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj za kwotę 4.832.916,00 zł.
Prace będą polegały na przygotowaniu pełnej dokumentacji dot. inwestycji wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Wołoska. Środki w wysokości 4.591.270,20 zł pozyskane zostały z programu Polski Ład, natomiast pozostała kwota 241.645,80 zł stanowi wkład własny gminy.
Dziękujemy za obecność Pani Poseł Teresie Pamule, Burmistrzowi Miasta Sanoka Tomaszowi Matuszewskiemu oraz Panu Piotrowi Olszówka z Banku Gospodarstwa Krajowego. Współpraca z Państwem to duży krok w stronę przyszłości naszej gminy.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność