Informacja

informacja

Informujemy, iż Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sanoku zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016 r. – § 38 oraz Zarządzeniem nr 66 Komendanta Głównego Policji z dnia 18.10.2019 r. – § 1, w okresie od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.07.2024 r. realizuje plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego RZ RSA 0103-003W w miejscowości Tyrawa Wołoska 207, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa oraz eliminacji niepożądanych zjawisk w rejonie sklepu „CHORTEN”, tj.: zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, demoralizacja czy tez utrudnianie korzystania z obiektów użyteczności publicznej.

Nieprzestrzeganie ww. norm prawa oraz zasad współżycia społecznego skutkuje odpowiedzialnością karną w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub aresztu, które określa dokładnie kodeks wykroczeń.

 

 

                                                                                               Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność