Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wniosek powinien zostać złożony przez osoby zainteresowane odbiorem odpadów z działalności rolniczej obejmującej:

  • folię rolniczą,
  • siatkę i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 175, w godzinach pracy Urzędu do dnia 17.03.2023 r.

Wniosek dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,  pok. 24.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku pod warunkiem uzyskania przez Gminę Tyrawa Wołoska dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Kwota dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 500,00 zł za 1 Mg odpadów są to koszty kwalifikowane, natomiast podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany i ponoszony jest przez rolnika.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność