Nieodpłatne usługi Sursum Corda

Plakat informacyjny

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT SANOCKI [1], w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego też – zwracamy się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Sanockiego podstronie projektowej. [1]

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w I kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:

– E-PLAKAT ORAZ E-ULOTKĘ o punktach NPP i NPO
– E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie”
– E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Mediacje w sprawach rozwodowych”
– E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zmiana imienia i nazwiska”
– KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność na drodze”
– ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu praw pacjenta,  pomocy ofiarom przestępstw, świadkom i ich najbliższym
– SONDA ULICZNA z zakresu prawa drogowego

Dodatkowo zachęcamy do pobrania i rozkolportowania wśród Sołectw E-PLAKATU informującego o działalności punktów NPP i NPO na terenie Państwa Powiatu.

Nasze stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:

·       Facebook – www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda [2]

·       Tik Tok – www.tiktok.com/@edukacjaprawna [3]

·       Instagram – www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda [4]

·       Serwis – www.pomocprawna.sc.org.pl [5], z dedykowaną każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną

·       infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994

·       całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Z poważaniem,

Zespół ds. obsługi punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Stowarzyszenie SURSUM CORDA (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994 (pon.-pt. 8.00-16.00)

pomoc-prawna@sc.org.pl

www.pomocprawna.sc.org.pl [6]
Polubmy się! www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda [7]

Moje 1,5% wspiera Sursum Corda – KRS 00000 20382

Linki:
——
[1] https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-sanocki-2024/
[2] http://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda
[3] http://www.tiktok.com/@edukacjaprawna
[4] http://www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda
[5] http://www.pomocprawna.sc.org.pl
[6] http://www.pomocprawna.sc.org.pl/
[7] http://www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność