LXII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LXII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – na wniosek Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 18.04.2024 r. Sesja odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w Świetlicy „Mrówka”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/288/2024 z dnia 22.01.2024 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2024 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2024 – 2027.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku na kadencję w latach 2024-2027.
6. Zakończenie sesji.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Tyrawa Wołoska

Stanisław Chabko

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

22 kwi 2024
Zakończone!

Czas

16:30
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność