LXI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LXI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – na wniosek Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 15.04.2024 r. Sesja odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. /czwartek/  o godz.  08.30  w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w Świetlicy „Mrówka”.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/288/2024 z dnia 22.01.2024 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2024 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2024 – 2027.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku na kadencję w latach 2024-2027.
  6. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

 

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

18 kwi 2024
Zakończone!

Czas

08:30
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność