Podkarpacki Program Odnowi Wsi

Galeria zdjęć

Logotyp

Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi na zadanie pn. Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy etap II w miejscowości Hołuczków.

W tym roku zakres zadania obejmuje:
– przygotowanie terenu pod plac zabaw,
– zakup i montaż wyposażenia placu zabaw,
– odmalowanie ścian świetlicy wiejskiej.
Całkowity koszt zadania: 24.000,00 zł, w tym wkład własny 12.000,00 zł.
Jest to kolejne dofinansowanie dla wsi Hołuczków.
W ubiegłym roku w ramach dofinansowania:
– uporządkowano i wyrównano teren wokół świetlicy wiejskiej,
– odmalowano stary wóz strażacki i wykonano podłoże pod wiatą,
– zakupiono sprzęt do wyposażenia świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt zadania: 23.157,58 zł, w tym wkład własny: 11.157,00 zł.

Dziękujemy wszystkim, a w szczególności mieszkańcom, którzy zaangażowali się w realizację tego zadania. Sprzęt został przekazany do świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie.

Galeria zdjęć:

Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Galeria zdjęć Galeria zdjęć

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność