Płoszenie wilków

Grafika ze strony Pexels

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłoszeniami o atakach wilków na zwierzęta domowe, gospodarskie i leśne oraz o istniejącym zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi i ich mienia informujemy, że na wniosek Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzją nr WPN.6401.98.2023.KW.3 z dnia 18.07.2023 r. wydał zgodę na umyślne niepokojenie lub płoszenie wilków podchodzących do zabudowań na terenie Gminy Tyrawa Wołoska pod następującymi warunkami:

  1. Umyślne płoszenie lub niepokojenie będzie realizowane przez mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska bezpośrednio zagrożonych przez wilki, a także zainteresowane podmioty.
  2. Płoszenie i niepokojenie wilków będzie prowadzone poprzez użycie bodźców wizualnych i akustycznych.
  3. W związku z tym, iż nie ma możliwości podania dokładnej ilości osobników przedmiotowego gatunku, stąd uwarunkowana w sprawozdaniu konieczność podania stwierdzonej ilości płoszonych wilki.

 

Decyzja jest ważna do 31 grudnia 2023 roku.

 

Ponadto informujemy, że niedozwolone jest umyślne płoszenie lub niepokojenie zwierząt niezgodne z powyższymi warunkami.

 

Osoby, które dokonają umyślnego niepokojenia lub płoszenia wilków podchodzących do zabudowań na terenie Gminy Tyrawa Wołoska zobowiązane są do sporządzenia zgłoszenie, osobno z każdego działania, zgodnie z załączonym wzorem i złożenie go w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

 

zgłoszenie_z_ploszenia_wilkow

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność