Pierwsze umowy na drogi i zbiorniki wodne podpisane!

Drogi i zbiorniki

Zarząd województwa podkarpackiego rozdzielił ponad 15 mln złotych w formie dotacji dla gmin i powiatów z całego regionu na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji a także na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia ewidencji gruntów i ich ochrony.

 

Pieniądze przeznaczone na dotacje pochodzą z opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Są to różnego rodzaju opłaty i należności, które samorząd województwa gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym, a potem przeznacza je między innymi na wsparcie podkarpackich gmin w zakresie remontów dróg czy renowacji lub budowy zbiorników wodnych. W środę, 12 lipca wicemarszałek Piotr Pilch podpisał w urzędzie marszałkowskim pierwsze umowy w tym zakresie z przedstawicielami ośmiu gmin.

 

Dziękuję, że przybyliście państwo na to spotkanie, aby podpisać pierwsze umowy. Wierzę, że wszystkie dotacje zostaną dobrze wykorzystane i przysłużą się lokalnym społecznościom – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Umowy o dofinansowanie na „budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych” podpisały następujące gminy:

Przeworsk – 90 tys. złotych

Tryńcza – 90 tys. złotych

Bircza – 80 tys. złotych

Stubno – 80 tys. złotych

Dubiecko – 80 tys. złotych

Lubaczów – 80 tys. złotych

Tyrawa Wołoska – 80 tys. złotych

Komańcza – 80 tys. złotych.

 

Wsparcie na „budowę i renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji” otrzymała Gmina Lubaczów, w wysokości aż 160 tys. złotych. Kolejne umowy z pozostałymi gminami będą podpisywane w następnych dniach. Łącznie 147 samorządów – gmin i powiatów – podpisze 160 umów o dofinansowanie: Podział wszystkich środków przedstawia się następująco:

 

  • 12,33 mln zł na dofinansowanie zadań dotyczących budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowy w tym zakresie podpiszą 144 gminy, które złożyły 266 wniosków,
  • 3,05 mln zł na dofinansowanie zadań dotyczących budowy lub renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. W tym przypadku 13 gmin złożyło 20 wniosków,
  • 24,4 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów. Dofinansowanie w tym zakresie otrzymały dwa powiaty, które niebawem podpiszą umowy.

 

W 2023 r. wysokość dotacji na zadania dotyczące modernizacji dróg dojazdowych dla poszczególnych gmin wynosi 80 tys. zł lub 90 tys. złotych. Kwota była zależna od wysokości opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, jakie zostały zebrane na terenie wnioskujących gmin. Na budowę lub renowację zbiorników wodnych gminy mogły uzyskać dofinansowanie do 500 tys. zł.

 

Dla porównania, w 2022 r. wnioski na drogi dojazdowe złożyło również 145 gmin, które wykorzystały dotację w łącznej wysokości 15,2 mln zł, natomiast z dofinansowania do budowy/renowacji zbiorników retencyjnych skorzystało 10 gmin, które wykorzystały przydzieloną dotację na renowację 15 zbiorników w łącznej wysokości 2,18 mln zł. W ubiegłym roku dzięki wsparciu, które trafiło do gmin udało się wyremontować ponad 92 km dróg dojazdowych i przeprowadzić renowację zbiorników retencyjnych o pow. 4,6 ha.

 

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro prasowe UMWP

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność