Ogłoszenie

Węgiel

Szanowni Państwo trwa sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji Gminy Tyrawa Wołoska, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, powinni złożyć stosowny wniosek.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w pokoju nr 26 (IIp.) od 8 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Gmina Tyrawa Wołoska do sprzedaży końcowej posiada:

Groszek: 3,6 ton

Cena węgla wynosi 1.700,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność