Jak zapobiegać włamaniom do mieszkań

informacja

BROSZURA INFORMACYJNA EUCPN

 

W dniu 21 czerwca br. z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – Europen Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, we współpracy z Europolem, odbędzie się V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, mający na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów
i mieszkań przed włamaniem.
Jest to początek cyklicznych wydarzeń organizowanych podczas wakacji,  polegających m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami.
Materiały dotyczące kampanii dostępne będą na stronie EUCPN (https://eucpn.org/). W chwili obecnej dostępna jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom: https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność