Bezpłatne webinarium

Logotyp

Bezpłatne webinarium „Dofinansowanie na kursy, szkolenia i studia podyplomowe z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – subregion bieszczadzki”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. „Dofinansowanie na kursy, szkolenia i studia podyplomowe z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – subregion bieszczadzki”.

 

Webinarium odbędzie się 1 marca 2024 r., od godziny 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080, 798 771 524.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji, osób które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego K.C.), pracują lub pobierają naukę na terenie powiatów subregionu bieszczadzkiego (SB) tj.: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego, oraz sanockiego.

 

Program webinarium:

  1. Rozpoczęcie webinarium i powitanie uczestników.
  2. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podkarpackim.
  3. Wstęp do Działania FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji.
  4. Szczegółowe omówienie projektu „Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (cel, grupa docelowa, formy wsparcia, proces aplikowania, nabór wniosków, formularz rekrutacyjny).

 

W webinarium weźmie udział:

  • Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży realizującego projekt „Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje”.

 

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

 

Szczegółowe informacje dotyczące webinarium znajdą Państwo pod linkiem: „Dofinansowanie na kursy, szkolenia i studia podyplomowe z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – subregion bieszczadzki”

 

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail pife.przemysl@podkarpackie.pl

W załączniku klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność