2703711262268169264205366936993707163

 

MRÓWCZY ŚWIAT

PORADNICTWO DLA RODZICÓW
PORADNICTWO DLA RODZICÓW
 W świetlicy „Mrówka” trwa cykl spotkań z zakresu edukacji zdrowotnej, realizowany w ramach projektu pt.: „Mrówczy świat”. Zajęcia prowadzi lekarz stomatolog Pani Katarzyna Skoczyńska. W zajęciach uczestniczą rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy.
 
W ramach projektu pt.':”Mrówczy Świat” odbyło się też indywidualne poradnictwo psychologiczne.

Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa MRÓWCZY ŚWIAT
Gmina Tyrawa Wołoska/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej realizuje projekt pn.: MRÓWCZY ŚWIAT współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa. W momencie rekrutacji kandydat do projektu powinien złożyć dokumenty, o których mowa w § 5 pkt. A Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Mrówczy Świat”.

 
 

Święta w Mrówczym Świecie
Święta w Mrówczym Świecie
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego w Tyrawie Wołoskiej przygotowali dekoracje świąteczne. Dzieci wykonały kartki, pisanki, kurczaczki, bociany oraz wiele innych kompozycji. Ręczne wykonanie ozdób wymagało od wychowanków wiele trudu, ale efekt końcowy sprawił dużo radości. 
W „Wielki Czwartek” odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzieci ze świetlicy Mrówka. Podczas spotkania podzieliliśmy się symbolicznie paschą i złożyliśmy sobie życzenia.
Wychowankowie z własnoręcznie zrobionymi laurkami i stroikami udali się złożyć życzenia świąteczne władzom Gminy oraz podopiecznym Dziennego Domu Pobytu w Rakowej.

 

„Kochamy Nasze Mamy... i Matkę Naturę”
„Kochamy Nasze Mamy... i Matkę Naturę”
 
         23 maja 2019 r. w świetlicy „Mrówka” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Matki. W spotkaniu udział wzięły przede wszystkim mamy dzieci uczęszczających do świetlicy oraz inni członkowie rodzin. W uroczystości uczestniczyli też: wójt gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak, zastępca wójta Pan Krystian Domaradzki, skarbnik Pani Dorota Czuryło, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Sieradzka, koordynator projektu Pani Dorota Stasicka oraz pracownicy GOPS.
Program artystyczny przygotowany przez wychowanków rozpoczął się przedstawieniem teatralnym ukazującym miłość bogini Demeter do swojej córki Kory. Po nim odbył się koncert piosenek o mamie i rodzinie.
Były też życzenia, kwiaty i ekologiczne prezenty. Życzenia wszystkim mamom złożyła również Pani wójt.
Spotkanie z rodzinami dzieci było też okazją do podsumowania tematyki ekologicznej omawianej z wychowankami w ostatnich tygodniach. Zaprezentowano utworzoną wystawę pt.: „Drugie życie rzeczy”.
Zachęcono rodziców do wspólnych prac praktyczno-technicznych z wykorzystywaniem surowców wtórnych (które później będę eksponowane na wystawie).
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek  przygotowany przez dzieci poprzedniego dnia, w ramach warsztatów kulinarnych.

 
 

PIKNIK RODZINNY „POWITANIE LATA”
PIKNIK RODZINNY „POWITANIE LATA”
 
4 lipca świetlica „Mrówka” przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowała piknik rodzinny „Powitanie lata”. W pikniku uczestniczyli byli i obecni wychowankowie wraz z rodzicami, przyjaciółmi oraz zaproszeni goście. Na imprezę składały się:
  • występy dzieci związane tematycznie z Dniem Ojca i latem (program artystyczny pt.: „Tato, już lato!”),
  • wspólne ognisko,
  • gry,
  • zabawy integracyjne,
  • rozgrywki sportowe,
  • działalność plastyczna
  • oraz tańce i zabawy ruchowe.
Wszyscy bardzo dobrze się bawili i miło spędzili czas na świeżym powietrzu.
 

SPOTKANIE Z OKAZJI I ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU POBYTU W RAKOWEJ
 
MIĘDZYPOKOLENIONE SPOTKANIE Z OKAZJI
I ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU POBYTU W RAKOWEJ
 
 
25 lipca 2019 r. W amfiteatrze, w Tyrawie Wołoskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji pierwszej rocznicy działalności Dziennego Domu Pobytu w Rakowej. Spotkanie ubarwił program artystyczny wykonany przez wychowanków świetlicy „Mrówka”. Dzieci zrobiły także dekoracje oraz pamiątkowe upominki dla wszystkich zebranych. Seniorzy z wielkim zainteresowaniem i wdzięcznością obejrzeli program przygotowany przez dzieci, włączyli się do wspólnego śpiewu i zabawy. Spotkanie przyczyniło się do integracji międzypokoleniowej. Przyniosło radość zarówno dzieciom jak i seniorom.

 

Wakacje w Mrówce 2019
Wakacje w Mrówce 2019

Wycieczka do Sanoka
Wycieczka do Sanoka
 
W ramach zakończenia wakacji, w dniu 23.08.2019 r. wychowankowie świetlicy „Mrówka” wzięli udział w wycieczce, zorganizowanej do Sanoka. Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie obiektów sportowych m.in.: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji „WIKI”, Stadionu Piłkarsko - Lekkoatletycznego „Wierchy”. Poznanie różnego rodzaju obiektów sportowych rozbudziło w dzieciach chęć uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Kolejnym punktem wycieczki była zabawa w sali zabaw „Sokoliki Park”, gdzie dzieci miło spędziły czas. Zjedzone tam lody każdemu bardzo smakowały. Następnie wychowankowie wraz z wychowawcami udały się do kina, gdzie pooglądały bajkę „Toy Story 4”. Czas upłyną w miłej atmosferze. Dzieci zaznajomiły się z zasadami właściwego zachowania w kinie. Ostatnim punktem wycieczki był wspólny posiłek w restauracji „Soprano”. Dla dzieci był to ciekawy i aktywnie spędzony dzień w czasie ich wakacji.

 

Narodowe Czytanie w świetlicy „Mrówka”
7  września wychowankowie świetlicy „Mrówka” wzięli udział w akcji Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej. Wspólnie przeczytano nowelę Bolesława Prusa „Katarynka”. Czytanie odbyło się w przepięknej scenerii- w miejscu dawnego dworu. W czytaniu uczestniczył zastępca wójta Pan Krystian Domaradzki, wychowankowie, wychowawcy i przedstawiciele rodziców. Po przeczytaniu noweli dzieci wykonywały prace plastyczne będące ilustracją utworu. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Wychowawcy świetlicy „Mrówka” wraz z wychowankami serdecznie dziękują Pani Elżbiecie Białeckiej- kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Pani Bożenie Bobyk- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za możliwość udziału w tej ważnej, narodowej akcji.
 

WYCIECZKA DO RZESZOWA
WYCIECZKA DO RZESZOWA
 
 
W dniu 19.09.2019 r. wychowankowie Świetlicy „Mrówka” uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa. Głównym celem podróży było obejrzenie spektaklu teatralnego pt.: „Zaginiony Świat”. Dzieci z przejęciem oraz ogromną chęcią śledziły losy bohaterów przedstawienia, którymi byli: profesor Challanger, dziennikarz Malone oraz jego córka Natalia wraz z całą gromadą dinozaurów. Kolejnym punktem wycieczki było obejrzenie ekspozycji postaci z bajek, baśni, zabawek oraz pooglądanie bajki „Przygody Kota Filemona” w Muzeum Dobranocek. Na sam koniec wychowankowie Świetlicy „Mrówka” udali się do restauracji „Konfitura” na pyszne naleśniki. Dzieci świetnie spędziły czas, mogąc jednocześnie podziwiać architekturę oraz zabytki rzeszowskiego rynku.

 

Dzień języków obcych 2019
W dniu 26.09.2019 r. w Świetlicy „Mrówka”, dzięki uprzejmości Pań- Anny Marciniuk oraz Alicji Jach odbył się Europejski Dzień Języków, który obchodzony jest w całej Europie już od 2001 r. W ramach tego wydarzenia wychowankowie Naszej placówki mogli lepiej poznać język angielski, niemiecki oraz rosyjski. Quizy, malowanie flag, przyporządkowywanie nazw państw do mapy, pooglądanie filmu, słuchanie piosenek w językach obcych, tworzenie wspólnego plakatu czy poznawanie najdłuższych słów w językach obcych miało na celu i przyczyniło się do zrozumienia innych kultur, tradycji i zwyczajów. Dzień minął w świetnej atmosferze i na pewno będzie przez wychowanków świetlicy „Mrówka” kultywowany.
 

Święto Edukacji w Świetlicy „Mrówka”
Święto Edukacji w Świetlicy „Mrówka”
 
Dnia 16.10.2019 r. w świetlicy „Mrówka” odbyło się „Święto Edukacji”, które zostało zainicjowane przez rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli wychowawcy oraz nauczyciele zajęć edukacyjno-wyrównawczych, władze samorządowe naszej gminy, kierownik GOPS wraz z pracownikami, dyrektor GOK w Tyrawie Wołoskiej, rodzice oraz dzieci. Wychowankowie w programie artystycznym podziękowali pedagogom za trud włożony w wychowanie. Słowa podziękowania i wdzięczności skierowane były również dla wszystkich dzięki, którym placówka działa oraz rozwija się. Spotkanie przebiegło w miłej oraz serdecznej atmosferze. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

SPOTKANIE Z ZESPOŁEM TANECZNO – WOKALNYM „TYRAWA WOŁOSKA”
SPOTKANIE Z ZESPOŁEM TANECZNO – WOKALNYM „TYRAWA WOŁOSKA”
 
19 października 2019 r. w świetlicy „Mrówka” odbyło się niecodzienne spotkanie.
Wychowanków świetlicy odwiedził zespół wokalno - taneczny „Tyrawa Wołoska”. Celem spotkania było przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy na temat folkloru naszego regionu- strojów, piosenki i tańca.
Członkowie zespołu podzielili się też wrażeniami z pobytu na Podhalu, gdzie spotykali się z dziecięcymi grupami artystycznymi. Wiedzę tam zdobytą przekazali teraz dzieciom uczestniczącym w spotkaniu.
Zespół zaprezentował też pieśni i tańce ze swojego repertuaru. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Miały okazję nauczyć się piosenki ludowej, poznać układy taneczne, sprawdzić swoją wiedzę w konkursie wiedzy o zespole.
Mamy nadzieję, że tak rozpoczęta współpraca będzie owocna i być może w przyszłości młodzi ludzie będą kontynuować dzieło krzewienia tradycji ludowej zapoczątkowanej przez zespół „Tyrawa Wołoska”.

 

Wybierz poprzedni miesiąc styczeń 2020 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Nowe
2018-11-28 09:45:35
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
INFORMUJE, ŻE PRZYJMOWANIE STRON W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH ODBYWA SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY
W GODZINACH OD 14.00 DO 15.30
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM
POD NR TEL. 13 46 56 931

 

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA, 35-535 TYRAWA WOŁOSKA 175, TEL. (013) 46 56 931, FAX. (013) 46 56 924, E-MAIL: URZAD@TYRAWA.PL
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]