Wiadomości http://www.tyrawa.pl Zakup wyposażenia ratownictwa medycznego dla jednostek OSP z terenu gminy Tyrawa Wołoska. Fri, 16 Mar 2018 08:32:02 +0100 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 W dniu 14 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została podpisana  pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Tyrawa Wołoska umowa dotycząca powierzenia realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju instytucjonalnego pomocy osobom pokrzyw... informacja ARIMR Mon, 19 Feb 2018 15:30:02 +0100 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Ogłoszenie o naborach wniosków Modernizacja i materiał siewny Tue, 13 Feb 2018 15:18:48 +0100 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Tue, 16 Jan 2018 12:23:17 +0100 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!     Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!   Jeś... Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Tue, 16 Jan 2018 12:17:33 +0100 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Tyrawa Wołoska zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.   Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Fun...