Wiadomości http://www.tyrawa.pl I N F O R M A C J A Wed, 27 May 2020 10:26:05 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 I N F O R M A C J A   Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, iż w ostatnim czasie na terenie naszej gminy zaobserwowano incydenty związane z wyrzucaniem odpadów. W związku z czym apelujemy do wszystkich mieszkańców o nie zaśmiecanie oraz pilnowanie, aby nie zaśmiecano. Mając na względzie es... Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Wed, 27 May 2020 10:24:10 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 W 2020 roku zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Można je składać w Biurach Powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 roku.        O dopłaty mogą się starać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifiko... INFORMACJA Fri, 22 May 2020 13:02:34 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45                         Tyrawa Wołoska, 22.05.2020 INFORMACJA Wyjaśnia się, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywan... Pomoc na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła" Fri, 22 May 2020 13:01:34 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 Pomoc na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła". Gmina Tyrawa Wołoska otrzymała grant w wysokości 44 733,43 zł. na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła". W ramach kwoty otrzymanego grantu, zostanie zakupionych 17 laptopów z niezbęd... NOWY RACHUNEK GMINY Fri, 22 May 2020 07:47:25 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-0 NOWY RACHUNEK GMINY   Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że wszelkie wpłaty w formie przelewów z tytułu podatków oraz innych płatności (bez opłat za śmieci) na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska należy kierować na nowy rachunek bankowy BGK   nr 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001  Opłaty w form...