Wiadomości http://www.tyrawa.pl bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich Fri, 14 Aug 2020 11:52:22 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym bez wychodzenia z domu i wygraj nagrody! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwie... zbiórka odpadów wielkogabarytowych Fri, 14 Aug 2020 11:48:48 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2020 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na swój rozmiar, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach.         ... Informacja Wed, 12 Aug 2020 15:26:05 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Okręgowy Związek Żeglarski w Rzeszowie Wed, 12 Aug 2020 15:23:51 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski w Rzeszowie realizując projekt „Modernizacja i Rozwój infrastruktury turystycznej Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego” realizowanego w ramach działania 19.2 PROW dofinansowany przez LGD Zielone Bieszczady zaprasza mieszkańców Gminy w tym szczególnie os... KONKURS PROFILAKTYCZNY Mon, 10 Aug 2020 18:02:19 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45   REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO pn. Rodzina koronawirusem zagrożona ale zjednoczona     1. Zasady konkursu: a. Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 w Tyrawie Wołoskiej. b. Celem konkursu jest propagowania wartości rodzinnych, w...