Wiadomości http://www.tyrawa.pl Stypendia Pomostowe na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020 Thu, 18 Jul 2019 15:33:51 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... XXIV Spotkania Przygraniczne Polski i Słowacji Thu, 18 Jul 2019 09:45:55 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Ogłoszenie Tue, 16 Jul 2019 09:43:44 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gm. Tyrawa Wołoska Thu, 11 Jul 2019 12:47:09 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 INFORMACJA   Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gm. Tyrawa Wołoska przeprowadzona w ramach projektu „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim — etap 1", realizowanego w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PS1P)" Na podstawie rozpo... List Prezesa KRUS - Żniwa 2019 Thu, 11 Jul 2019 12:34:03 +0200 http://www.tyrawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ...