169369136883686203372637172641703683268

 

2021-11-30 08:58:11
Informacja
o zasadach odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2021/2022.
 
            Planem zimowego utrzymania w sezonie 2021/2022 objętych zostało:
  1. 16,475 km dróg gminnych - obowiązuje 4 standard utrzymania;
  2. 2525 m2 placów wykorzystywanych jako parkingi - obowiązuje 4 standard utrzymania.
 
Specyfikację standardów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela na stronie
http://www.bip.tyrawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-17-2811

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Tyrawa Wołoska prowadzi Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka.
 
TELEFONY DYŻURNE AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2021/2022.
 
URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA – 134656937, e-mail; burakj@tyrawa.pl
WYKONAWCA ZADANIA – 666 895 206.
 
Zgodnie z informacją na stronie BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku,  zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, prowadzi Firma Usługowo-Handlowa, Budowlano-Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka, tel. kontaktowy: 666 895 206, 608 807 795.
                                                                          
                                                                               Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                             Teresa Brzeżawska - Juszczak
2021-11-19 08:43:48