Menu Zamknij

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI

Udostępnij

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Gminie Tyrawa Wołoska
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska informuje, że  Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 11 lutego 2021 r., w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności, wyznaczenie zostali koordynatorzy do spraw dostępności:

  1. Janusz BurakInspektor ds. obronnych, OC i zarządzania kryzysowego,
  2. Dagmara TomaszewskaReferent ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków.

Dodatkowo powołany został, współpracujący z koordynatorami, zespół do spraw dostępności (skład zespołu w Zarządzeniu poniżej).
Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Gminy Tyrawa Wołoska jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora ds. dostępności
Do zadań koordynatorów oraz zespołu ds. dostępności, należą w szczególności zadania związane z:

  1. wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej i gminne jednostki organizacyjne;
  2. przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej;
  3. monitorowaniem działalności Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. sporządzaniem raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy ds. dostępności będą łączyć nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORÓW DS. DOSTĘPNOŚCI:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Janusz Burak
tel: +48 13 46 569 37
e-mail: burakj@tyrawa.pl
Dagmara Tomaszewska
tel: +48 13 46 569 22
e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
Linki:
Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 11 lutego 2021 r., w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.
 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).