LVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – na wniosek Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 08.02.2024 r. Sesja odbędzie się 12 lutego 2024 r. /poniedziałek/  o godz.  16.30  w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w Świetlicy „Mrówka”.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/288/2024 z dnia 22.01.2024 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska
    na 2024 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2024 – 2027.
  5. Zakończenie sesji

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

12 lut 2024
Zakończone!

Czas

16:30
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność