LII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – na wniosek Radnych Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 19.09.2023 r. Sesja odbędzie się 25 września 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w Świetlicy „Mrówka”.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z kontroli doraźnej w sprawie realizacji przez Gminę Tyrawa Wołoska zadania nr 12430/22 pn.: Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej dofinansowanego w ramach programu Infrastruktura domów kultury w naborze na 2022 r. oraz omówienie zastrzeżeń zawartych w protokole.
  4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

25 wrz 2023
Zakończone!

Czas

16:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność