Wójt Gminy Tyrawa Wołoska na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, Priorytet 7. FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne.

Informacje o planowanym naborze zamieszczone są na stronie https://fundusze.podkarpackie.pl/

 

Załączniki:

Załącznik nr 1_Treść ogłosznenia (1)

Załącznik nr 2_Regulamin (1)

Załącznik nr 3_Formularz ofertowy (2)

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność