Ogłoszenie dot. sieci kanalizacji sanitarnej

informacja

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem przedłożenia instytucjom opiniującym, projektu sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowość Tyrawa Wołoska, informujemy o możliwości wniesienia ostatecznych uwag dotyczących przebiegu sieci.

Uwagi będą rozpatrywane jedynie w zakresie oddziaływania inwestycji.

Do Państwa dyspozycji będzie dostępny przedstawiciel Wykonawcy, w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, pok. 27 II p, w dniach 04.12.2023r. oraz 11.12.2023r. w godz. 12.00 – 18.00.

 

 

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeżawska-Juszczak

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność