Menu Zamknij

Kategoria: Brak kategorii

WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD –GRAD 2021

WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD –GRAD 2021

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje ,że w terminie :

Od dnia 5 lipca 2021 roku do dnia 16 lipca 2021 roku

 

Rolnicy / sadownicy dotknięci skutkami gradobicia do którego doszło w dniu 30 czerwca 2021 roku, mogą w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska składać wnioski o szacowanie szkód.

 

Formularze wniosków wraz z załącznikami są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska lub możliwe do pobrania na stronie internetowej Urzędu.

 

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175,38-535 Tyrawa Wołoska. W godzinach pracy urzędu.

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączoną do wniosku zgodą na przetwarzanie danych osobowych , niezbędnych do przeprowadzenia procedury szacowania szkód. Wnioski muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

 

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2021,a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

We wniosku należy wpisać WSZYSTKIE działki ( tabelę ) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2021 rok ( powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2021 rok ).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pok. nr 24 ( II piętro) lub telefonicznie 13 46 569 29.

 

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Od dzisiaj obowiązują zmiany w programie „Czyste Powietrze”


1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.
Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.