Menu Zamknij

Autor: Paweł Malarczuk

termin na uzupełnienie wniosków

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:  

  • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,
  • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) – nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE folie rolnicze

OGŁOSZENIE

 

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w ramach Programu priorytetowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wniosek powinny złożyć osoby zainteresowane odbiorem odpadów z działalności rolniczej obejmującej:

  • folię rolniczą,
  • siatkę i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 175, w godzinach pracy Urzędu do dnia 31.07.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 46 569 29

Wniosek dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,  pok. 24.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2021-2022 roku pod warunkiem uzyskania przez Gminę Tyrawa Wołoska dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

KWALIFIKACJE CYFROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
*  ECDL BASE – podstawowy certyfikat umiejętności cyfrowych

* Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 lat, które:
    – uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,

    – z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub   
      podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
    – nie prowadzą działalności gospodarczej,
    – nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym
      z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zapisy do 30.06.2021 r.
Gminny Ośrodek Kultury
38-535 Tyrawa Wołoska 191
tel. 134621250

OGŁOSZENIE SPIS POWSZECHNY

OGŁOSZENIE
Gminne Biuro Spisowe w Tyrawie Wołoskiej informuje,
że w dniu 14 czerwca 2021 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej (dolna sala),
w godzinach : 13:00 — 18:00,
w celu udogodnienia mieszkańcom dokonania spisu, zostanie uruchomiony dodatkowy Punkt Spisowy. Mieszkańcy będą mieli możliwość spełnienia tego obowiązku korzystając z pomocy Członków Gminnego Biura Spisowego.

INFORMACJA O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO

INFORMACJA

O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO

pozyskanego w ramach cięć sanitarnych na dz. 507
w miejscowości Tyrawa Wołoska

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska oraz Sołtys wsi Tyrawa Wołoska informują o możliwości zakupu drewna opałowego przez mieszkańców wsi Tyrawa Wołoska.

Drewno będzie przydzielane zgodnie z dotychczas obowiązującą listą, według kolejności zapisu, bez uwzględnienia osób, które nabyły drewno w roku 2018.

Z wybranymi osobami skontaktuje się Sołtys wsi Tyrawa Wołoska. W przypadku osób, które nie będą zainteresowane zakupem- drewno zostanie przydzielone kolejnym osobom z listy.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 13 46 569 36.

Limit drewna na jeden numer zamieszkałego domu: 4 mp.

Cena drewna:

– 100,00 zł netto tj. 123,00 zł/mp brutto  ( buk)

– 90,00 zł netto tj. 110,70 zł/mp brutto ( buk, brzoza, jawor)

Drewno wydawane będzie w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.

Informacja Dzień wolny

Wójt Gminy informuje że w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej i Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tyrawie Wołoskiej
dzień 4 Czerwca 2021 r. jest dniem wolnym
w zamian za przypadające w dniu 1 maja święto Pracy.

Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach!

Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach!

 

Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z Łobza (województwo zachodnio-pomorskie) zapukała około 50-letnia kobieta, która podała się za rachmistrza spisowego. Oszustka zmanipulowała seniorkę, aby ta wpuściła ją do mieszkania, prosząc o szklankę wody. Gdy seniorka poszła do kuchni, przestępczyni ukradła pieniądze i uciekła. Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora przypomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego!

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora prowadzi akcję, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 

„Jak bezpiecznie się spisać? Porady dla seniorów” – LIVE Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głosu Seniora i Głównego Urzędu Statystycznego:

https://www.youtube.com/watch?v=BSLhWXxDFVc