Menu Zamknij

KWALIFIKACJE CYFROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Udostępnij

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
*  ECDL BASE – podstawowy certyfikat umiejętności cyfrowych

* Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 lat, które:
    – uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,

    – z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub   
      podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
    – nie prowadzą działalności gospodarczej,
    – nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym
      z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zapisy do 30.06.2021 r.
Gminny Ośrodek Kultury
38-535 Tyrawa Wołoska 191
tel. 134621250