Menu Zamknij

Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska

Udostępnij

mgr inż. Krystian Domaradzki
Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska

Referat Organizacyjny,
Referat Infrastruktury,
Inwestycji i Gospodarki Gruntami
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
pokój 27
tel.: 13 46 569 22
mail.: kdomaradzki@tyrawa.pl

Urodzony w dniu 19.10.1989 r. w Sanoku. Doktorant Politechniki Rzeszowskiej, wykładowca akademicki na Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu.

Wykształcenie:

2017 – 2018                                      
Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Biologiczno-Rolniczy – studia podyplomowe: Rolnictwo,
2016 – 2017                                       
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – studia  podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
2015 – 2016                                      
WSPiA z siedzibą w Rzeszowie – studia podyplomowe: Zamówienia Publiczne,
2014 – 2015                           
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – studia podyplomowe: Ochrona środowiska – specjalizacja: Ochrona Środowiska w Zakładach Przemysłowych i Gminie,
2013 – 2015                          
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – kurs kwalifikacyjny pod nazwą: Studium Pedagogiczne,       
2012 – 2014                          
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza –  kierunek: budownictwo, specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie (uzyskanie tytułu magistra inżyniera),
2009 – 2013                           
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku – kierunek:  mechanika i budowa maszyn, specjalizacja: informatyka stosowana w technice (uzyskanie tytułu inżyniera),
2008 – 2012                          
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – kierunek: budownictwo ogólne (uzyskanie tytułu inżyniera).

Doświadczenie zawodowe:

2018 – aktualnie                                                       
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej jako  Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami, a następnie Zastępca Wójta,
2016 – 2017                                                               
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej jako podinspektor do spraw inwestycji a następnie jako inspektor do spraw inwestycji,
2013                                                                          
AWA-ARCH Projektowanie Budowlane   na stanowisku: inżynier budowy,
2011 – 2013                                                              
Firma Usługowo-Handlowa „IDM” na stanowisku: specjalista do spraw inwestycji.

Zadania:

– Koordynacja pracy Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami,
– Sprawy budowlane,
– Sprawy inwestycyjne,
– Kierowanie pracami Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska podczas nieobecności Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,
– Reprezentowanie Gminy Tyrawa Wołoska na zewnątrz we wszystkich sprawach.