Menu Zamknij

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail

Udostępnij

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Tyrawa Wołoska, z siedzibą w Tyrawie Wołoskiej.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•listownie na adres: Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
•przez e-mail: urzad@tyrawa.pl,
•telefonicznie: 13 46 569 31

2. Został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych
Jest nim Pan Grzegorz Wiciński. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
•przez e-mail: inspektor-odo@wp.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej
Podanie danych jest dobrowolne, sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji e-mail.

4. Okres przechowywania Pani/a danych osobowych
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
obowiązującego prawa.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/u następujące prawa:
• dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
•prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
•prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

6.Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Prawo wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.