Menu Zamknij

Aktualności

Ankieta

Drodzy Mieszkańcy,

rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasto Sanok, Gminę Sanok, Miasto i Gminę Zagórz, Miasto i Gminą Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego”.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+, w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Plan Mobility) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Opracowanie planu pozwoli lepiej:

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach,
  • planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
  • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy ich tworzeniu.

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd00sHxo3Kxl2gCoiA35lgkPz2zjl7JWbC43ODOlqLs0PbR2A/viewform?usp=sf_link

Projekt „Dostępna Praca”

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w III edycji projektu  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

 

Projekt skierowany jest do osób:

  • z niepełnosprawnością (osoby posiadające orzeczenie)
  • zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej
  • bezrobotnych

 

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Kobiety

Osoby zamieszkałe na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.

Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego

Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.

Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim

 

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia, w skład którego wchodzi:

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania

– poradnictwo prospołeczne -warsztaty grupowe

– stypendia szkoleniowe

– szkolenia zawodowe wg potrzeb

– 6 miesięczne staże zawodowe

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

 

Rekrutacja do III edycji projektu odbędzie się w terminie od 25 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów

Kontakt telefoniczny bądź mailowy:

17 8676 291

zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

 https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca

BITWA REGIONÓW

SZANOWNI PAŃSTWO,

BARDZO PROSZĘ O UMIESZCZENIE NA PAŃSTWA PORTALU LUB STRONIE INFORMACJI
DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH I ZACHĘCENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
KULINARNYM „BITWA REGIONÓW”. Aby wziąć w nim udział należy do
31 MAJA 2022 ROKU przesłać wyłącznie drogą elektroniczną
wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez upoważnionego
przedstawiciela KGW. Formularz stanowi załącznik do regulaminu
konkursu i jest dostępny na portalu internetowym www.bitwaregionow.pl
[1]. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi i do
udziału w konkursie.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.

I Etap Konkursu odbędzie się w Powiecie Sanockim w dniu 14 sierpnia w
Bukowsku, Nagrodami we wszystkich Etapach Konkursu są nagrody
pieniężne.

Życzymy powodzenia.

Regulamin konkursu – https://bitwaregionow.pl/regulamin/ [2]

Formularz zgłoszeniowy – otwórz [3]

Z poważaniem

EWA MICIAK

Z-CA KIEROWNIKA

BIURO POWIATOWE W SANOKU

PODKARPACKI ODDZIAŁ REGIONALNY

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

UL. MICKIEWICZA 29, 38-500 SANOK

TEL. 13-44-518-45, IP 47635

WWW.ARIMR.GOV.PL