Menu Zamknij

Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

NSP 2021 jest realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

OGŁOSZENIE SPIS POWSZECHNY Rakowa

OGŁOSZENIE
Gminne Biuro Spisowe w Tyrawie Wołoskiej informuje,
że w dniu 21 czerwca 2021 r.
w świetlicy wiejskiej w Rakowej,
w godzinach : 13:00 — 17:00,

w celu udogodnienia mieszkańcom dokonania spisu, zostanie uruchomiony dodatkowy Punkt Spisowy. Mieszkańcy będą mieli możliwość spełnienia tego obowiązku korzystając z pomocy Członków Gminnego Biura Spisowego.
 
 

Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”.

Webinarium odbędzie się  24 czerwca 2021 r. od 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 czerwca 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (24 czerwca 2021 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje, w szczególności kompetencje cyfrowe.

termin na uzupełnienie wniosków

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:  

  • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,
  • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) – nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE folie rolnicze

OGŁOSZENIE

 

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w ramach Programu priorytetowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wniosek powinny złożyć osoby zainteresowane odbiorem odpadów z działalności rolniczej obejmującej:

  • folię rolniczą,
  • siatkę i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 175, w godzinach pracy Urzędu do dnia 31.07.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 46 569 29

Wniosek dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,  pok. 24.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2021-2022 roku pod warunkiem uzyskania przez Gminę Tyrawa Wołoska dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

KWALIFIKACJE CYFROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
*  ECDL BASE – podstawowy certyfikat umiejętności cyfrowych

* Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 lat, które:
    – uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,

    – z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub   
      podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
    – nie prowadzą działalności gospodarczej,
    – nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym
      z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zapisy do 30.06.2021 r.
Gminny Ośrodek Kultury
38-535 Tyrawa Wołoska 191
tel. 134621250