Menu Zamknij

Autor: Krystian Domaradzki

INFORMACJA O UTWORZENIU CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PRAWNEGO DLA OBYWATELI UKRAINY

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w związku z prośbą Fundacji Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica, informuje,
iż ww. Organizacja, solidaryzując się ze społeczeństwem Ukraińskim, a zwłaszcza osobami poszkodowanymi w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską, utworzyła Centrum Psychologiczno-Prawne. 

W ramach poradni psychologicznej świadczona będzie pomoc doraźna osobom potrzebującym wsparcia. Poradnictwo dostępne będzie dla wszystkich grup wiekowych. Będzie ono nastawione na niwelowanie stresu związanego z wojną i koniecznością przesiedlenia się oraz zmiany otoczenia i kręgu kulturowego. W ofercie poradni znajdą się działania terapeutyczne adresowane do osób indywidualnych, ale także do całych rodzin.

Ponadto, w ramach działania Centrum Psychologiczno-Prawnego zorganizowana zostanie skoordynowana bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy. Pomoc ta dotyczyć będzie przede wszystkim konsultacji związanych z legalizacją pobytu w Polsce, jak również każdej innej sprawy wymagającej pomocy prawnej.

Centrum Psychologiczno-Prawne powstało po to, by służyć bezpłatną pomocą.

Do Centrum Psychologiczno-Prawnego należy zgłaszać się za pomocą formularza https://forms.gle/we3uKq9mNiBGW8vn6

PODZIĘKOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TYRAWA WOŁOSKA OD GMINY PARTNERSKIEJ NA UKRAINIE

Szanowni Państwo.
Serdecznie dziękujemy za zbiórkę wszelkich darów zarówno w formie rzeczowej jak również materialnej podczas kiermaszu na którym zebraliśmy ponad 6000 zł za co również zostały zakupione apteczki samochodowe, środki czystości, śpiwory, koce, poduszki, karimaty oraz produkty żywnościowe. Jesteście niezawodni za co swoją ogromną wdzięczność wyraziły przedstawicielki gminy partnerskiej oraz Rada Hnizdychowa 🙂

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informujemy, że na stronie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska został zamieszczony wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się
o refundację kosztów pobytu uchodźców. Wypełniony wniosek należy złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175,  na parterze budynku – pokój nr 10, w godzinach pracy GOPS. 
Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków  można uzyskać pod numerem telefonu: 13 46 56 925 lub 13 46 56 939.
         Na podstawie wniosku osoba przyjmująca uchodźców będzie mogła ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.
         Wniosek zawiera również oświadczenie Wnioskodawcy, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
         Szczegółowe warunki przyznawania świadczenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia
i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605).

Wniosek można pobrać klikając poniżej:

1. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

2. Wniosek o świadczenia pieniężne.

 

Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, że na prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiono nową zakładkę adresowaną do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski szukając bezpiecznego schronienia przez działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zakładka (link https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy) o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy, podobnie jak cały wortal, dostępna jest również w języku ukraińskim i będzie na bieżąco aktualizowana.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  • Rynek pracy w Polsce
  • Rynek pracy w Unii Europejskiej
  • Pomoc w innych obszarach

Gdzie szukać informacji?

Najważniejszą stroną internetową w kontekście wsparcia obywateli Ukrainy – również w znalezieniu pracy – jest www.pomagamukrainie.gov.pl. Jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Zbiera ona w jednym miejscu informacje dotyczące rynku pracy. Użytkownik po zaznaczeniu, że potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, zostanie przekierowany m.in. do:

  • Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia
  • Portalu usług elektronicznych urzędów pracy
  • Centralnej Bazy Ofert Pracy i aplikacji ePraca
  • Portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524