Menu Zamknij

Autor: Michał Kocunik

Informacja o otrzymanym grancie

                                                                                                                                     DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY

 

Gmina Tyrawa Wołoska otrzymała grant w wysokości 100 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Gmina bez barier”, w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu
w projekcie pn. „Dostępny samorząd – granty”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Tyrawa Wołoska dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie Gminy Tyrawa Wołoska w spełnieniu wymogów dostępności określonych w Ustawie o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Projekt zakłada szereg rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Zaplanowano m.in. modernizację pochylni dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, dostawę i montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych na parterze budynku o szerokości w świetle min. 90 cm, wykonanie i oznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy, zakup i montaż tablic informacyjno – nawigacyjnych przy wejściu głównym i na wszystkich poziomach budynku Urzędu Gminy, zakup i montaż  tabliczek na drzwi
z wypukłymi oznaczeniami nr pokoi oraz nazwą stanowiska pracy.

Zakupiona zostanie również przenośna pętla indukcyjna, tyflomapa oraz zestaw komputerowy przystosowany do usługi tłumacza języka migowego.

W ramach ulepszenia dostępności cyfrowej Gminy Tyrawa Wołoska zaplanowano dostosowanie strony internetowej BIP gminy do wymogów WCAG 2.1 oraz KRI.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Realizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

GMINA TYRAWA WOŁOSKA – „GMINA BEZ BARIER”

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

 

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku, gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

 

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Materiał prasowy PFRON

ZAKUP WĘGLA – ZŁÓŻ WNIOSEK!

Gmina Tyrawa Wołoska informuje, zgodnie z przepisem wskazanym poniżej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy

Komunikat wydano na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

ZAKUP WĘGLA – ZŁÓŻ WNIOSEK!
Mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska mogą składać
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

         Wniosek  o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić  z wykorzystaniem profilu zaufanego)

        Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46 569 29

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg (1,5 Mg) na okres do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg  (1,5 Mg) na okres od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, których wnioski przejdą pozytywną weryfikację.

 

Uwaga !!!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem niezbędnym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Dyktando na Święto Niepodległości 2022

 

W dniach 11-13.11.2022 r. odbędzie się charytatywne dyktando online z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez portal www.dyktanda.pl. W tym roku przeprowadzona zostanie już trzecia edycja. Co roku dyktando przyciąga tysiące uczestników, którzy niosą pomoc, a jednocześnie zażarcie rywalizują o dobry wynik. Może w nim uczestniczyć każdy – dorośli, młodzież i dzieci.

Środki zebrane w ramach tego wydarzenia zostaną przekazane FUNDACJI ZARYS, która przeznaczy je na pomoc medyczną wysyłaną do Ukrainy. Dotej pory fundacja wyekspediowała już 8 tirów z towarem o wartości przekraczającej 2,6 mln zł. W ramach dyktanda gromadzimy środki na kolejnego tira.

Aby dołączyć do dyktanda wystarczy zarejestrować lub zalogować się na portalu Dyktanda.pl i kliknąć WEŹ UDZIAŁ na poniższej stronie:

https://dyktanda.pl/dyktanda/dyktando-na-swieto-niepodleglosci-2022?audio=1

Organizatorem wydarzenia jest portal edukacyjny Dyktanda.pl, natomiast treść dyktanda została przygotowana tradycyjnie, specjalnie na tę okazję przez członków FUNDACJI JĘZYKA POLSKIEGO. Patronat medialny nad wydarzeniem objął kanał HISTORIA REALNA. Gorąco zachęcamy do wsparcia akcji poprzez udział w dyktandzie!

Z wyrazami szacunku
Zespół Dyktanda.pl