Menu Zamknij

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACAJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Udostępnij

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJU SPALANYCH PALIW DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 
Już 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Sposób składania deklaracji
Deklaracje można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym.
Terminy złożenia deklaracji
Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przez 1 lipca 2021 r.
W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklaracja będzie zawierała:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby
  • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy
  • Adres e-mail również opcjonalnie
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Gdzie będą dostępne deklaracje
Informacje dotyczące dostępu do deklaracji elektronicznych oraz formularze deklaracji papierowych będą dostępnie na stornie Gminy Tyrawa Wołoska od 1 lipca 2021 r. oraz w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska.
Źródło: https://zone.gunb.gov.pl/aktualnosci/