Menu Zamknij

OGŁOSZENIE folie rolnicze

Udostępnij

OGŁOSZENIE

 

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w ramach Programu priorytetowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wniosek powinny złożyć osoby zainteresowane odbiorem odpadów z działalności rolniczej obejmującej:

  • folię rolniczą,
  • siatkę i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 175, w godzinach pracy Urzędu do dnia 31.07.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 46 569 29

Wniosek dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,  pok. 24.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2021-2022 roku pod warunkiem uzyskania przez Gminę Tyrawa Wołoska dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.