Menu Zamknij

Informacja

Udostępnij

OBOWIĄZEK USUWANIA ŚNIEGU, LODU ORAZ SOPLI I NAWISÓW ŚNIEŻNYCH Z DACHÓW BUDYNKÓW

W związku z trwającym okresem zimowym, przypominamy, iż w przypadku nagromadzenia znacznej ilości śniegu i lodu na dachach budynków, jego właściciel, zarządca lub administrator zobowiązany jest do ich usunięcia – podstawa prawna: art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm. ).

Ponadto, w sytuacji wystąpienia lokalnych nagromadzeń śniegu i lodu, a także sopli i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu lub przebywających w pobliżu ludzi, należy również podjąć działania, zmierzające do usunięcia zagrożenia.

Prace związane z usuwaniem śniegu i lodu należy prowadzić z zachowaniem przepisów i zasad BHP.

 

 

 

                                                                       Urząd Gminy Tyrawa Wołoska