Menu Zamknij

ZAKUP WĘGLA – ZŁÓŻ WNIOSEK!

Udostępnij

Gmina Tyrawa Wołoska informuje, zgodnie z przepisem wskazanym poniżej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy

Komunikat wydano na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

ZAKUP WĘGLA – ZŁÓŻ WNIOSEK!
Mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska mogą składać
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

         Wniosek  o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić  z wykorzystaniem profilu zaufanego)

        Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46 569 29

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg (1,5 Mg) na okres do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg  (1,5 Mg) na okres od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, których wnioski przejdą pozytywną weryfikację.

 

Uwaga !!!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem niezbędnym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.