Menu Zamknij

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Udostępnij

 

Informujemy, że na stronie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska został zamieszczony wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się
o refundację kosztów pobytu uchodźców. Wypełniony wniosek należy złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175,  na parterze budynku – pokój nr 10, w godzinach pracy GOPS. 
Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków  można uzyskać pod numerem telefonu: 13 46 56 925 lub 13 46 56 939.
         Na podstawie wniosku osoba przyjmująca uchodźców będzie mogła ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.
         Wniosek zawiera również oświadczenie Wnioskodawcy, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
         Szczegółowe warunki przyznawania świadczenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia
i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605).

Wniosek można pobrać klikając poniżej:

1. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

2. Wniosek o świadczenia pieniężne.

 

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Karta osoby przyjętej do zakweterowania 170 KB
doc Wniosek o świadczenie pieniężne 14 KB