Menu Zamknij

INFORMACJA !

Udostępnij

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska !

W związku z komunikatem otrzymanym z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, informujemy, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania).
Dla województwa podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dla wszystkich osób, które wyrażą chęć skorzystania z takiej formy pomocy jest organizowany bezpłatny transport z poszczególnych punktów recepcyjnych do miejsc docelowych.
Wiele rodzin z terenu podkarpacia, spontanicznie i kierując się dobrym sercem, przyjęło do swoich domów uchodźców z Ukrainy, nie posiadając stosownego zabezpieczania materialnego, które umożliwiłoby zapewnienie pełnego i nieokreślonego w czasie wsparcia tym rodzinom. W związku z tym wyjaśniamy, iż na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałyby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/rekompensaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.
            W związku z powyższym, jeżeli ktoś z Was przyjął pod swój dach uchodźców z Ukrainy, informujemy, że wobec braku realnych możliwości ich zabezpieczenia w miejscu pobytu w sposób kompleksowy i długoterminowy, Urząd Gminy Tyrawa Wołoska oferuje wsparcie w działaniach zmierzających do zapewnienia pomocy oferowanej przez polski rząd (w zakresie pełnego, bezpłatnego i bezterminowego utrzymania) – odpowiednio we wskazanych województwach i w wyznaczonych w nich Ośrodkach.
W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: urzad@tyrawa.pl, lub telefonicznie- nr tel. 13 46 56 937 – w godzinach pracy urzędu.

 

UG Tyrawa Wołoska