Menu Zamknij

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Udostępnij

Szanowni Państwo!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku mając na uwadze zapisy zawarte w „Programie Profilaktycznym w zakresie promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku na lata 2021-2024″ dot. podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie w powiecie sanockim poprzez zorganizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych zajmujących się problemem przemocy w rodzinie, zwraca się z prośbą o przekazanie tematów szkoleń obejmujących w/w zakres w terminie do
dnia 5 marca 2022 r.
Informuje, że szkolenie byłoby zorganizowane w miesiącu wrzesień/październik b.r.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby oraz podanie propozycji tematów drogą korespondencyjną na adres PCPR
ul. Szopena 5, 38-500 Sanok lub e-mailem na adres pcpr@sanok.naszepcpr.pl, telefon do kontaktu 13 46 46 570.

Pozdrawiam
Maria Osękowska
PCPR Sanok

Informator 2021