Menu Zamknij

Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Tyrawie Wołoskiej

Udostępnij

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „U Podnóża Gór Słonnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zrealizowało projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Tyrawie Wołoskiej”.
                Całkowita wartość projektu: 204.029,57 zł., kwota dofinansowania 200.322,00
                Akceptacja projektu przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski oraz  pozyskana kwota, pozwoliły na wzbogacenie centralnego miejsca Gminy Tyrawa Wołoska w elementy niezbędne do wypoczynku i rekreacji. Zgodnie z założeniem, została stworzona bardzo potrzebna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, która będzie ulubionym miejscem spacerowym i wypoczynkowym zarówno dla rodzin, dzieci, młodzieży i seniorów oraz mieszkańców gmin sąsiednich i turystów.
                 Realizacja projektu odbywała się w ścisłej współpracy z Urzędem Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz LGD „Zielone Bieszczady”. Merytoryczna pomoc wymienionych instytucji była niezbędna i w znacznym stopniu przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonego celu.