1454146915011496143214461459147914972711500

 

2017-11-30 14:37:36
 
                      
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
 
Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne
 
 
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:
 
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego (projekt grantowy),
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (projekt konkursowy),
do udziału w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej; w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
 
Terminy, miejsca oraz program szkoleń zostały podane w załączeniu.
 
Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel.  13 471 1820  lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl.
 
Załącznik:
 
Program spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych
 
Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne
 
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Program szkolenia:
 
  1. Spotkanie w sprawie projektu konkursowego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania*: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ; limit środków 1 400 000,00 PLN)
 
8.45 – Rejestracja uczestników
9.00 – Omówienie zapisów wspólnych dla wszystkich rodzajów projektów.  Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.
9.30 – Omówienie zasad przyznawania pomocy, kryteriów wyboru oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o przyznanie pomocy oraz zapisów umowy o przyznanie pomocy.
11.00 – Przerwa kawowa
11.30 – Konsultacje indywidualne
 
  1. Spotkanie w sprawie projektu grantowego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania*: zachowanie dziedzictwa lokalnego; limit środków 200 000,00 PLN)
 
11.45 – Rejestracja uczestników
12.00 –  Omówienie zapisów wspólnych dla wszystkich rodzajów projektów.  Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.
12.30 – Omówienie zasad przyznawania pomocy, kryteriów wyboru grantobiorców oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o powierzenie grantu oraz umowy o powierzenie grantu)
14.00 – Przerwa kawowa
14.30 – Konsultacje indywidualne
 
 
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 
 
Miejsca i termin spotkań:
 
Gmina Data Miejsce
Olszanica 08.12.2017 Urząd Gminy w Olszanicy, Olszanica 81, 38-722 Olszanica
Sanok 12.12.2017 Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
Lutowiska 13.12.2017 Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska
Czarna 14.12.2017 Urząd Gminy Czarna, Czarna Górna 74, 38-710 Czarna
Tyrawa Wołoska 15.12.2017 Gminny Ośrodek Kultury, Tyrawa Wołoska 191,
38-535 Tyrawa Wołoska
Solina 19.12.2017 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki,
ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk
Ustrzyki Dolne 20.12.2017 Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,
ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
 
 
 
2017-11-29 11:59:14
 
 

Oddział w Jaśle
 
 
INFORMACJA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
NA TEMAT PROJEKTU „E-SKŁADKA – PROSTE PŁATNOŚCI Z ZUS”
 
Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.
Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.
Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.
Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.
Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka
 
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu zmian w zasadach opłacania i rozliczania składek, które są organizowane w każdy piątek w Oddziale w Jaśle oraz w Inspektoratach w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia.
 
2017-11-24 14:38:01
2017-11-13 14:19:26